O nás

"Klientům přinášíme zážitky,

které se zapíší do historie."

Značka DYNASTIC spojuje minulost zapadlou prachem s možnostmi současnosti. Naším cílem je umožnit klientům nahlédnout do životů předků na základě odborně podložených faktů a zachovat je pro příští generace.

Rodokmen nebereme jako tabulku, které nikdo nerozumí. Kromě jmen v archivních spisech pátráme i po příbězích, které předkové reálně prožili. Naši odborníci všechny údaje zpracují, upraví do srozumitelné podoby a vznikne Kronika rodu.

Ing. Róbert Mészáros, MBA

Obchodní oddělení | Západní Slovensko

+421 915 374 573 robert.meszaros@dynastic.sk

Ing. Rastislav Medveď, MBA

Obchodní oddělení | Střední Slovensko a online

+421 915 569 885 rastislav.medved@dynastic.sk

Mgr. Eduard Laincz

Historik – genealog

specializace – výzkum předků rodu, výzkum historie budov a oblastí

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.

Historik – genealog

specializace – tvorba rodinných kronik a spisovatelská činnost

"Zbožňujeme ten pohled, kdy klient dostane do rukou historii své rodiny. To je pro nás největší ocenění"