Nejčastější otázky

RodokmenJak využiji rodokmen?


Rodokmen je skvělým dědictvím nebo darem. Naši klienti jej zvyknou darovat dětem, rodičům nebo prarodičům k jejich narozeninám, případně k výročí sňatku.

Co potřebujete pro výzkum rodokmene?


Ideální je, pokud máte dokumenty o prarodičích. Nejdůležitější jsou rodné a oddací listy, protože obsahují informace o další generaci. Pokud jimi nedisponujete, umíme je vyžádat z matriky za vás.

Jak probíhá výzkum předků?


Výzkum většinou začínáme ve státních matrikách od současnosti do roku 1900 a před rokem 1900 pátráme ve státních archivech. Vždy pátráme do nejhlubší minulosti, jaká se zachovala.

Jak hluboko do minulosti umíte vypátrat předky?


Záleží to na vyznání a oblasti, ve které žili předkové. Úspěchem je dosáhnout roku 1750. Náš rekordní výsledek je zatím rok 1636, kde jsme našli oddací zápis předka daného rodu.

V jakých jazycích jsou vedeny staré matriky?


Hlavně v latině a staré maďarštině, které byly psány latinkou. Na východním Slovensku se v řeckokatolických matrikách setkáváme i s azbukou a cyrilikou. V Česku to byla stará čeština a stará němčina psaná novogotickým kurentem.

Co je komplikované ve výzkumu?


Velkou výzvou je historická písma přečíst. Záznamy byly psány ručně, každý zapisovatel měl jiný typ písma a naši kolegové se s tím musí vypořádat.

Častou výzvou je určení správného předka, pokud se ve farnosti narodilo několik jmenovců v podobné době.

Jaké zajímavosti jste našli v rodokmenech?


Různá netradiční povolání, například řemeslníky jako hrnčíř či obuvník, také dřevorubce, kočí, pastevce, správce panského majetku, myslivce pro šlechtu, městské rychtáře a zakladatele obcí.

Za opravdovou raritu bychom mohli označit člena Jánošíkovy zbojnické bandy.

Co dostanu?


Rodokmen umíme předat v digitální podobě jako Zprávu z výzkumu a umíme ho také zakreslit jako rodostrom, tzn. rodokmen vytištěný na obraz. Nejhodnotnějším výstupem je Kronika rodu, která zachycuje život předků v podobě příběhu.

Jak dlouho trvá vypátrání rodokmene?


Výzkum předků jednoho rodu umíme zrealizovat do 4-6 týdnů podle dostupnosti zdrojů. Zpracování do podoby obrazu zabere přibližně 1 měsíc a zpracování do podoby kroniky přibližně další 4 měsíce. Pokud byste chtěli rodokmen darovat dříve, umíte předat dárkový poukaz a do výzkumu se pustíme spolu s obdarovaným.

ErbJak využiji erb?


Erb je hlavním symbolem rodiny. Je skvělým darem a způsobem vlastní prezentace. Erb můžete používat v rodinných písemnostech, jako rodinnou pečeť či ex-libris.

Jak tvoříte erby?


Erby vytváří náš heraldik, který se drží přísných heraldických pravidel. Záleží nám na tom, aby erb vystihoval rodinné hodnoty, jeho majitele a snažíme se jej co nejvíce personalizovat.

Jak dlouho trvá vytvoření erbu?


Celkový proces tvorby erbu trvá přibližně 4-6 týdnů. Pokud byste erb chtěli někomu darovat, máme připravený dárkový poukaz, který můžete předat oslavenci.

V jaké formě erby předáváte?


V digitální podobě jako obrázek JPG a ve vektorech (křivkách) aby se dal např. vygravírovat. K erbu zároveň dostáváte pečetidlo. Naše umělkyně dokáže vytvořit ručně malovanou erbovou listinu, případně umíme nechat vyrobit dřevěný svítící obraz s erbem.

Buďte informovaní o tom, čo sa udialo.